Juliol 2010


Dins el marc de la V Escola d’Estiu d’Educació en Comunicació, dues de les components de l’associació FEMTICC van presentar el passat 7 de juliol de 2010 les seves comunicacions relacionades amb l’educació i les TICC.

En primer lloc, l’Azu Vázquez Gutiérrez va fer una ponència sobre “Llibres i continguts digitals a l’aula”. A continuació podeu veure’n la presentació de diapositives.

En segon lloc, la Patrícia Agüera Pàmies va parlar d’ “Educació i aprenentatge col·laboratiu amb les TICC”. A continuació podeu veure la seva presentació de diapositives.

Les dues ponències van interessar molt el públic i les persones assistents es van mostrar molt participatives. Agraïm a l’entitat organitzadora del seminari, AulaMèdia,  i en especial al seu coordinador, Francesc-Josep Deó, la seva invitació.