Amb el calendari 2010 descarregable anomenat Treball social: una genealogia femenina, l’Institut Català de les Dones vol mostrar l’emprenta femenina en el treball social i, alhora, destacar els noms propis d’algunes de les dones que van obrir el camí d’aquesta professió a Catalunya.

Anuncis