Desembre 2009


Us desitgem de tot cor unes bones festes i un felicíssim any 2010 sense violència de cap mena i amb una societat 100% igualitària.

Aquí teniu el nostre regal. Gaudiu-ne molt i feu-ne difusió!

La Cenicienta que no quería comer perdices

El passat dia 13 de novembre va tenir lloc la presentació dels resultats de la recerca “Els homes i els seus temps: hegemonia, negociació i resistència”, estudi realitzat per Paco Abril, Alfons Romero i Vicent Borràs de les Universitats de Girona, Autònoma de Barcelona i Oberta de Catalunya, respectivament, en col·laboració amb l’associació “Homes Igualitaris (AHIGE Catalunya)”.

Aquesta recerca, encarregada per la Regidoria d’usos del temps de l’Ajuntament de Barcelona, va ser presentada davant de cent persones representants de les regidories d’igualtat i gènere, de promoció econòmica, educació, serveis socials, associacions feministes, Universitats i departaments de recursos humans de diverses empreses.

Per primer cop a Espanya, una recerca qualitativa, basada en 25 entrevistes a diferents perfils d’homes, analitza la masculinitat en relació amb l’ús i la gestió del temps (material i simbòlic). L’aportació principal de l’estudi és l’anàlisi dels canvis que es produeixen a les masculinitats, a partir de les relacions de gènere dins de les esferes productiva i reproductiva.

L’estudi defineix tres estratègies dels homes davant del temps: l’hegemonia, la negociació i la resistència. La primera representa la d’aquells homes centrats gairebé exclusivament en el temps productiu, mentre que la negociació implica una més gran participació en el temps reproductiu. La resistència es defineix en contraposició a l’hegemonia: per aquests homes, el temps reproductiu esdevé el determinant del seu ordre simbòlic i material.

La recerca relaciona aquestes estratègies sobre l’ús del temps amb les categories d’edat, classe social, origen, orientació sexual, situació laboral i familiar. El plantejament i l’aportació als estudis sobre masculinitat ha consistit en analitzar els homes com a “diversos”, alhora que ha tingut en compte les desigualtats que hi ha entre els diferents grups d’homes. Analitza la masculinitat, no com una categoria fixa, monolítica, sinó com quelcom de fluïd i canviant en interacció amb el temps productiu i reproductiu.

L’estudi conclou que els actuals canvis en el món productiu – com ara la flexibilitat de temps i d’espai en algunes ocupacions, la legislació i les mesures d’harmonització del temps- afavoreixen la negociació i la resistència dels homes al model productiu. La clau rau, doncs, en donar suport a la deriva de la masculinitat hegemònica cap a aquests models de negociació i resistència, mitjançant polítiques públiques d’igualtat de gènere adreçades als homes.

L’estudi destaca també que entre els joves hi ha una més gran adscripció al model hegemònic de masculinitat; entre els adults la família postmoderna afavoreix la negociació, tot i que més en el terreny del simbòlic que a la pràctica; mentre que entre els jubilats, en perdre la seva centralitat en el temps productiu, estableixen noves relacions, pràctiques de gènere i una més gran participació en l’esfera reproductiva, encara que no canviïn la seva ideologia i valors hegemònics.

Aquesta recerca planteja reptes i obre línies d’investigació com ara la necessitat de dur a terme recerques longitudinals que expliquin aquesta major inclinació dels joves cap al model hegemònic de masculinitat o bé la d’elaborar estratègies dins el sistema educatiu que facin visibles les masculinitats alternatives. Igualment cal continuar estudiant la influència de les noves tecnologies de la informació i comunicació i els canvis en el sistema productiu en els temps i les masculinitats.

En resum, en aquesta recerca qualitativa, els discursos emergents mostren les fissures del model hegemònic de masculinitat.

El proper dissabte 12 de desembre de 2009 se celebrarà al Museu d’Història de Catalunya la jornada “Identitats, joves i gènere als mitjans de comunicació“, que s’adreça a totes les persones que duen a terme accions formatives amb la finalitat d’aprofundir en l’àmbit de la prevenció de les relacions abusives, oferint noves eines i coneixements.

Si voleu consultar-ne el programa, feu clic aquí.